Ladder Barrel

Ladder Barrel

Joseph Pilates estava convençut dels beneficis d’uns abdominals forts i una columna flexible, per tenir una esquena sana. El barril neix amb l’objecte de cobrir aquest objectiu, ja que els exercicis que s’hi realitzen, treballen sobretot la musculatura abdominal i integren moviments per estirar, flexibilitzar i enfortir tot el cos.