Reformer

Reformer

És la màquina més coneguda i popular de les quatre màquines de Pilates. La seva estructura recorda la d’un llit i és l’única màquina que té una part mòbil i també té accessoris, com la caixa, la plataforma o els disc giratoris.

La idea de Pilates era oferir la possibilitat d’entrenar de forma horitzontal, per relaxar i alleugerir les articulacions, així com alinear el cos abans d’afegir la força gravitatòria.

Pilates va crear més de 100 exercicis per fer-los en el Reformer.